کارت پستال روز بخیر

کارت پستال‌های روز و شب بخیر

روزت پر از شادی

روزت پر از شادی

روز بخیر زیبا

روز بخیر زیبا

صبح بخیر انگیزشی

صبح بخیر انگیزشی

روز خوب

روز خوب

روز بخیر

روز بخیر

بخند به روی دنیا

بخند به روی دنیا