طرح‌های مرتضی گل‌محمدی

عید قربان عشق

عید قربان عشق

رفیق سنگ صبور

رفیق سنگ صبور

ریشه می‌شم برات

ریشه می‌شم برات

سلطان تولدت مبارک

سلطان تولدت مبارک

دیگه تولد ماست

دیگه تولد ماست

تک دل منی

تک دل منی

بی خبر از ما

بی خبر از ما

تبریک تولد عاشقانه متفاوت

تبریک تولد عاشقانه متفاوت

تولد برای دوست

تولد برای دوست

تبریک تولد یک سالگی

تبریک تولد یک سالگی

سلام محبوب من

سلام محبوب من

چت باحال

چت باحال

عاشقانه کرونایی

عاشقانه کرونایی

قهر کردن

قهر کردن

رفیق با معرفت

رفیق با معرفت

تبریک عروسی جالب

تبریک عروسی جالب

تشکر

تشکر

بازنشستگی مبارک

بازنشستگی مبارک

روز شکلات

روز شکلات

روز جهانی شکلات

روز جهانی شکلات

روز جهانی بوس

روز جهانی بوس

تبریک روز جهانی بوسه

تبریک روز جهانی بوسه

تبریک جشن خام خواری

تبریک جشن خام خواری

تبریک روز قلم

تبریک روز قلم