کارت پستال کارنامه توصیفی اول دبستان پاکت کارت پستال کارنامه توصیفی اول دبستان

کارت پستال کارنامه توصیفی اول دبستان

نام درس، خیلی خوب، خوب، متوسط، نام دانش‌آموز، نام مدرسه، کارنامه ماهانه، پایه اول دبستان، فارسی، قرآن، ریاضی، علوم، هنر، تربیت بدنی، هدیه‌های آسمانی، شایستگی‌های عمومی، دوسِت دارم یه عالمه هرچی بگم بازم کمه، نام آموزگار،

مدرسه

دسته‌بندی کارت پستال مدرسه همه