کارت پستال روز جهانی معلولان

تمام مناسبت‌های جهانی و باستانی را روزانه به صورت کارت پستال مشاهده کنید

روز جهانی معلولان

روز جهانی معلولان