روز جهانی چپ‌دست‌ها

کارت پستال روز جهانی چپ‌دست‌ها