کارت پستال خوشبختم که تورو دارم پاکت کارت پستال خوشبختم که تورو دارم

کارت پستال خوشبختم که تورو دارم

خوشا به بخت بلندم که "طُ" در کنـار منـی، دوستت دارم

عاشقانه

دسته‌بندی کارت پستال عاشقانه همه